Curierat intern

Vrei sa trimiti ceva, orice? Alege serviciul de care ai nevoie si suntem la dispozitia ta!

SERVICIUL CLASIC DE LIVRARE din orice centru logistic NemoExpress având ca punct de plecare cele trei HUB-uri naționale situate în București, Brașov și Cluj-Napoca, susținute la nivel național de o rețea logistică care însumează o importantă serie de rute terestre și un număr în continuă creștere de mini HUB-uri. În cazul coletelor, limita maximă de greutate admisă per piesă (colet) este de 50 kg/piesă (colet). O expediere poate fi formată din mai multe piese (colete) = expediere multipiesa;

SERVICIUL DE PRELUARE / LIVRARE LOCO SI  NAȚIONAL:

LOCO - reprezintă circuitul unei expedieri (de la preluare și până la livrare) în rețeaua unui singur centru Logistic NemoExpress (în aceeași localitate sau în localități deservite de același centru);

NATIONAL - reprezintă circuitul unei expedieri (de la preluare și până la livrare) între Centrul logistic NemoExpress de origine al expedierii și un centru Logistic NemoExpress de destinație a expedierii;

SERVICIUL A DOUA ÎNCERCARE DE LIVRARE (Second Attempt of Delivery – SAD) gratuită, în cazul în care destinatarul nu este găsit la adresa;

SERVICIUL CU VALOARE DECLARATĂ, care constă în asigurarea expedierilor pe toată durata transportului (de la preluarea și pana la livrarea expedierilor) împotriva riscurilor de transport;

SERVICIUL PLATA LA DESTINAȚIE a serviciilor prestate;

SERVICIUL RAMBURS NUMERAR – CASH (COD CASH), care constă în ridicarea sumelor de ramburs înregistrate în AWB (documentul care însoțește expedierea), sub forma de numerar și reprezintă contravaloarea mărfurilor/produselor ce fac obiectul expedierii. În acest caz, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs;

SERVICIUL RAMBURS NUMERAR – CONT(COD ACCOUNT), care constă în ridicarea sumelor de ramburs înregistrate în AWB (documentul care însoțește expedierea), sub forma de numerar și reprezintă contravaloarea mărfurilor/produselor ce fac obiectul expedierii. În acest caz, la ridicarea sumelor de ramburs se emite o Chitanță Ramburs NemoExpress, iar sumele de ramburs astfel ridicate se depun sub forma de “depunere de numerar” în contul indicat de clientul expeditor. Serviciul este valabil numai pentru clienții cu contract;

SERVICIUL RAMBURS INSTRUMENTE DE PLATĂ (BO, CEC), care constă în ridicarea sumelor de ramburs înregistrate în AWB (documentul care însoțește expedierea), sub formă de instrumente de plata (BO, CEC) și reprezintă contravaloarea mărfurilor/produselor ce fac obiectul expedierii. În acest caz, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs;

SERVICIUL DE AVIZARE A DESTINATARULUI în lipsa acestuia;

SERVICIUL INFORMAȚII DESPRE LIVRARE (Information Of Delivery – IOD), prin scanare pe website-ul NemoExpress www.nemoexpress.ro sau transmise telefonic, prin SMS sau email;

SERVICIUL REDIRECȚIONARE EXPEDIERE la solicitarea expeditorului, în cazul în care adresa nouă de livrare este situată în altă localitate alocată unui centru logistic NemoExpress, altul decât Centrul Logistic NemoExpress inițial de destinație, înregistrat în AWB; 

SERVICIUL RETUR DE DOCUMENTE semnate și ștampilate (facturi, avize de expediție, procese verbale, s.a.);

SERVICIUL RETUR CONFIRMARE DE PRIMIRE (Proof Of Delivery – POD), la solicitarea expresă a expeditorului, serviciu aplicabil numai în cazul clienților care au încheiat un Contract de Curierat Intern cu NemoExpress;

SERVICIUL FACTURARE săptămânală sau bilunară în baza unui contract, pentru un volum mare de expedieri, prin emiterea unei antecalculații, însoțită de un desfășurator al expedierilor din perioada facturată;

SERVICIUL EXPEDIERE CONSOLIDATĂ care constă in grupajul coletelor sub forma paletizată sau containerizată, folosit în cazul unui număr mare de colete având o singură destinație. Dimensiunile modului de consolidare (paletizare sau containerizare) sunt: lungime – 120 cm, lățime – 80 cm, înălțime – 170 cm. În cazul în care dimensiunile modului de consolidare sau greutatea depășesc limitele maxime admise la expediere (dimensiuni sau kg/piesă), pentru confirmarea posibilității de preluare a expedierii, contactați Departamentul Customer Support NemoExpress. Greutate Minimă –250 kg/piesă, Greutate Maxima –500 kg/piesă. În cazul în care greutatea expedierii nu atinge minimul menționat anterior (250 kg/piesă), expedierea nu se încadrează în Serviciul Expediere Consolidată. “Piesa” = palet sau container. O “Expediere Consolidată” poate conține mai multe piese = Expediere Consolidată multipiesă;

SERVICIUL ACHIZIȚIONARE CAIET DE SARCINI constă în achitarea contravalorii unui caiet de sarcini în numele clientului, preluarea și trimiterea către client a documentației, rambursarea la livrare a contravalorii caietului de sarcini și achitarea tarifelor aferente expedierii;

SERVICIUL LIVRARE SÂMBĂTĂ fără taxe suplimentare, la cererea clientului expeditor;

SERVICIUL PRELUARE ȘI LIVRARE DIN SEDIUL NEMOEXPRESS, la cererea clientului expeditor, înregistrată în AWB (documentul care însoțește expedierea);

SERVICIUL PREALERTARE TELEFONICĂ A DESTINATARULUI, pentru livrări în condiții speciale, la solicitarea expresă a clientului expeditor, înregistrată în AWB.